CE-markering-Controle door de Belgische autoriteiten

algemene vergadering van 15 januari 2020

Het Rekenhof onderzoekt in zijn verslag aan het federale parlement hoe de Belgische autoriteiten de naleving controleren van de eisen inzake de CE-markering voor producten die in België worden ingevoerd of op de markt worden gebracht. Die markering geeft aan dat het product voldoet aan de Europese wetgeving ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de consumenten, van het leefmilieu en van de goede werking van de markt. Naast het autocontrolesysteem van de fabrikant kan ook een onafhankelijke dienstverlener worden ingeschakeld. Het Rekenhof stelt vast dat er ondanks die waarborgen toch producten op de markt circuleren die niet in overeenstemming zijn met de essentiële vereisten. De Belgische autoriteiten voeren controles uit en nemen maatregelen om de consumenten te beschermen als ze niet-conforme producten opsporen of nadat andere landen van de Europese Unie een melding hebben uitgestuurd i.v.m. gevaarlijke producten. Het Rekenhof formuleert aanbevelingen om de controleprocessen doeltreffender en efficiënter te maken.