Personeelsaangelegenheden VDAB

Nederlandse kamer van 22 november 2011

Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar de personeelsaangelegenheden van de VDAB. Daaruit bleek dat het personeelsplan uit 2008 voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen, maar niet meer actueel is en weinig aandacht heeft voor efficiëntie. Ook een afweging of uitbesteding van bepaalde taken efficiënter en effectiever is dan uitvoering in eigen beheer, ontbreekt. De VDAB heeft voor een kwart van zijn personeel, nl. het instructiepersoneel en technisch omkaderingspersoneel, een afzonderlijke maar geen deugdelijke rechtspositieregeling. Het strategisch HR-beleid en integriteitsbeleid zijn sterk, maar de organisatiestructuur van de personeelsdienst kan beter. Bij de personeelsprocessen werving en selectie, mobiliteit en bezoldiging heeft het Rekenhof weinig materiële fouten vastgesteld. De inbreuken op de personeelsregelgeving vloeien meestal voort uit bewuste keuzes van het management.