De boeking en betaling van de wedden van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst

Franse kamer van 25 juni 2019

Het Rekenhof voerde een audit uit om na te gaan of de procedures die de Waalse Overheidsdienst (SPW) instelde om de bezoldigingen van het personeel te boeken en te betalen, het mogelijk maken die bezoldigingen tijdig en correct te betalen, en om na te gaan of het Waals Gewest zijn verplichtingen ten aanzien van de fiscus en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) nakomt. Er werd ook onderzocht of de in de rekening van uitvoering van de begroting geboekte loonuitgaven correct en volledig worden aangerekend in het licht van het Europese rekeningenstelsel (ESR 2010).