Rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs

Nederlandse kamer van 5 januari 2016

Het Rekenhof onderzocht of de rechtspositieregelingen voor het onderwijspersoneel knelpunten bevatten op het vlak van goede regelgeving, voor de bescherming van het personeel en voor het voeren van een goed personeelsbeleid. Het heeft daarvoor o.a. gesprekken gevoerd met directeurs, onderwijskoepels en vakorganisaties