Personeelsplanning en bezoldiging van het militair personeel van Defensie

algemene vergadering van 13 november 2013

Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van een audit over de procedures voor de planning van het militair personeel van Defensie en het weddebeheer. Het stelt vast dat de vermindering van het militair personeel niet leidt tot een proportionele daling van de loonkosten. Voorts is het van oordeel dat de militaire organisatiestructuur bijdraagt tot het beheersen van de risico’s die samenhangen met het humanresourcesbeheer.