Energie-efficiëntie in Vlaamse overheidsgebouwen

Nederlandse kamer van 24 juli 2018

Het Rekenhof onderzocht in hoeverre de Vlaamse overheid haar voorbeeldrol speelt door inspanningen te leveren om de eigen gebouwen energie-efficiënter te maken, zoals Europa van haar verwacht. Het concludeerde dat de Vlaamse Regering daarbij weinig ambitieuze doelstellingen vooropgesteld heeft. Een inspanning vergelijkbaar met de plaatsing van 10 cm bijkomende dakisolatie in ongeveer 30 gebouwen bleek al ruim voldoende om de Europese norm te halen. De Vlaamse Regering keurde echter nog andere actieplannen goed die wel ambitieus zijn. De uitvoering van die actieplannen kwam echter traag op gang. De audit vormt voor Vlaanderen de bijdrage aan een internationaal onderzoek (coöperatieve audit) van acht Europese rekenkamers. Het internationaal rapport van dit onderzoek is op 5 oktober 2018 gepubliceerd. U kunt dit rapport en het bijhorende internationale persbericht, beide gesteld in het Engels, hieronder nalezen.