Fiscale controle van de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen - Opvolgingsaudit

algemene vergadering van 13 augustus 2013

In zijn verslag aan het federaal parlement heeft het Rekenhof onderzocht welk gevolg werd gegeven aan de conclusies die het in een audit van 2003 had geformuleerd over de fiscale controle van de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen. Het stelt vast dat in grote mate rekening werd gehouden met zijn aanbevelingen. De controle op de vennootschapsbelasting werd grondig gereorganiseerd. De acties die werden ondernomen en de wijzigingen die zowel in de organisatie als in de werkmethodes werden doorgevoerd, kunnen zorgen voor meer doeltreffendheid binnen de administratie. Toch is het Rekenhof van oordeel dat er nog verbetering mogelijk is en het formuleert daarom een aantal nieuwe aanbevelingen.