Autocontrole van de operatoren van de voedselketen - omkadering door het FAVV

algemene vergadering van 1 februari 2017

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof of het FAVV de autocontrole bij operatoren van de voedselketen doeltreffend omkadert. Het formuleert aanbevelingen om de operatorenpopulatie beter af te dekken door controles van het autocontrolesysteem en om de inspecties inhoudelijk te verbeteren. Het Rekenhof beveelt ook aan de informatie te verbeteren die bij dergelijke controles geregistreerd wordt, en de certificeringsinstellingen die die autocontrolesystemen valideren, beter te omkaderen.