Betaald educatief verlof

Nederlandse kamer van 14 juni 2016

Het Rekenhof heeft op vraag van het Vlaams Parlement het systeem van betaald educatief verlof onderzocht, in het bijzonder van de erkenning van opleidingen. Het stelde vast dat een samenhangend beleid met duidelijke doelstellingen en erkenningscriteria ontbreekt. De erkenningsbeslissingen zijn volgens het Rekenhof te weinig transparant en samenhangend, en het toezicht op de kwaliteit van de erkende opleidingen is ontoereikend.