Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken - Verwerking van de voorafgaande beslissingen en van de permanente regularisaties

algemene vergadering van 13 februari 2013

In zijn verslag aan het federale parlement heeft het Rekenhof de werking van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) onderzocht. De DVB is een autonome dienst binnen de FOD Financiën die de aanvragen tot voorafgaande beslissingen en fiscale regularisaties behandelt. Het Rekenhof stelt vast dat de dienst correct werkt, maar dat de behandeling van de aanvragen tot voorafgaande beslissing en de relaties met de andere Belgische fiscale diensten nog zouden kunnen worden verbeterd. De prefiling, een informele en vrijblijvende fase die de aanvraag tot een voorafgaande beslissing voorafgaat, zou moeten worden herbekeken en beperkt. Daarnaast kan de belastingplichtige, parallel met de mogelijkheid van een voorafgaande beslissing, zich ook tot de klassieke diensten richten voor voorafgaande fiscale akkoorden of spontane aangiftes om bepaalde inkomsten te regulariseren. Het Rekenhof beveelt aan precies af te bakenen in welke gevallen de klassieke diensten in die zaken mogen optreden.