De elektronische identiteitskaart (eID)

algemene vergadering van 21 november 2012

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof of de elektronische identiteitskaart efficiënt wordt verspreid en beheerd en of de overheid voor een optimaal gebruik ervan zorgt. Het Rekenhof stelt vast dat de elektronische identiteitskaart op een behoorlijke wijze is ingevoerd. Voor een optimaal gebruik van de kaart zouden nog enkele knelpunten moeten worden weggewerkt. De overheid zou ook een beter zicht moeten krijgen op het gebruik van de kaart, om zo te kunnen vaststellen of dat voldoet aan de verwachtingen.