Fietspaden in Vlaanderen

Nederlandse kamer van 19 september 2017

Het Rekenhof onderzocht of de Vlaamse overheid erin geslaagd is het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in Vlaanderen uit te bouwen voor meer verkeersveiligheid en meer fietsgebruik. Het stelde vast dat het BFF traag tot stand komt. De verkeersveiligheid voor fietsers in Vlaanderen is de laatste jaren afgenomen en het vooropgestelde fietsaandeel in de functionele verplaatsingen werd niet gehaald. Zowel het budget als de kostprijs van het BFF zijn weinig transparant.