Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid

Nederlandse kamer van 11 oktober 2016

De Vlaamse Regering legde tijdens de vorige legislatuur aan de Vlaamse overheid een personeelsvermindering op van 6,5%. Dat percentage werd niet onderbouwd: de personeels-vermindering werd doorgevoerd zonder een voorafgaande analyse van de personeelsbehoefte. Het Rekenhof stelde vast dat de Vlaamse overheid de personeelsvermindering heeft gerealiseerd, evenwel na toepassing van een neutralisatietechniek. De besparingen werden overwegend lineair doorgevoerd, maar hadden niet bij alle entiteiten dezelfde effecten. De meeste entiteiten stelden dat ze hebben geleid tot meer werkgerelateerde stress en minder mogelijkheden om personen met een handicap of chronische ziekte te werk te stellen. De helft gaf aan dat de kwaliteit van de dienstverlening is verminderd. De huidige Vlaamse Regering besliste het aantal ambtenaren verder te verminderen, met de mogelijkheid om minder prioritaire processen af te bouwen. De geraamde uitstroom ten gevolge van de afbouw maakt echter minder dan de helft uit van de opgelegde personeelsvermindering, wat een risico impliceert voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de kerntaken.