Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping

algemene vergadering van 29 maart 2017

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de kwaliteit van het Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Via dat plan probeert de regering de sociale fraude en sociale dumping te bestrijden en de werking van de inspectiediensten te coördineren. Het Rekenhof concludeert dat de opmaak en de opvolging van het actieplan gebreken vertonen; de inhoud is onduidelijk, het actieplan is onvoldoende onderbouwd, het bevat weinig concrete doelstellingen en acties, de opvolging ervan levert onvolledige informatie op en de informatieverstrekking aan het parlement over het plan is niet transparant.