Eerste Aanwervingen - Doelgroepvermindering voor RSZ-werkgeversbijdragen

algemene vergadering van 27 januari 2021

Sinds 1 januari 2016 krijgen werkgevers een volledige vrijstelling van de sociale werkgeversbijdragen voor een eerste aanwerving, onbeperkt in de tijd. De bedoeling ervan is ondernemers aan te moedigen hun eerste personeel aan te werven, de tewerkstelling te verhogen en de leefbaarheid van ondernemingen te verbeteren. Hoewel de kostprijs van deze onbeperkte vrijstelling sterk is gestegen, stelt het Rekenhof vast dat, de werkgelegenheid niet in dezelfde verhouding is toegenomen. De maatregel lijkt daarom minder kostenefficiënt dan de forfaitaire kortingen voor eerste aanwervingen. Bovendien wordt de maatregel soms oneigenlijk gebruikt: zo worden kortingen toegekend voor zeer hoge lonen of genieten grote werkgevers de kortingen, terwijl de maatregel in de eerste plaats was bedoeld voor KMO’s. De RSZ kan door de hoge werklast en de ingewikkelde regelgeving niet alle oneigenlijk gebruik controleren. Het Rekenhof beveelt aan om te evalueren of een forfaitaire, in de tijd beperkte, vermindering beter is, omdat die kostenefficiënter is en minder risico’s inhoudt op oneigenlijk gebruik.