Uitvoering van opdrachten voor leveringen en werken bij Defensie

algemene vergadering van 31 oktober 2012

Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van een audit over de uitvoering van opdrachten voor leveringen en werken bij Defensie. De audit evalueert de normen, processen en instrumenten die werden ingevoerd om de uitvoering van opdrachten correct te laten verlopen. Het Rekenhof concludeert dat Defensie het nodige heeft gedaan, maar suggereert een aantal verbeteringen.