Handvest van de sociaal verzekerde: bescherming van de pensioenrechten van de ambtenaar

algemene vergadering van 19 augustus 2015

Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate de doelstellingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde ruim vijftien jaar na de inwerkingtreding van de wet zijn verwezenlijkt in het domein van de overheidspensioenen. Aangezien de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) het overgrote deel van deze pensioenen berekent en beheert, heeft het Rekenhof zijn onderzoek op deze instelling toegespitst