Werving en selectie bij de federale politie

algemene vergadering van 18 februari 2015

Het Rekenhof heeft de rol van de federale politie onderzocht in de selectieprocessen van zowel het operationeel kader (politieambtenaren en agenten) als het administratief en logistiek kader (burgerpersoneel). Bij de selecties van de politieambtenaren en agenten levert de federale politie aanzienlijke inspanningen om de kwaliteit ervan te waarborgen. Toch stelde het Rekenhof vast dat de procedure omslachtig is en risico’s op subjectiviteit inhoudt. De selecties van administratief en logistiek personeel daarentegen worden niet steeds even zorgvuldig uitgevoerd, wat leidt tot meerdere inbreuken en tekortkomingen. Tot slot blijkt dat de regelgeving vervat is in verschillende teksten die elkaar overlappen en soms met elkaar in tegenspraak zijn.