Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)

algemene vergadering van 12 november 2015

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Daarnaast geeft de CREG advies over de werking en organisatie van deze markten. Het Rekenhof onderzocht de werking van de CREG. Het concludeert dat de CREG haar rol vervult, maar dat wettelijke lacunes de uitoefening van sommige bevoegdheden belemmeren. Haar adviestaak moet meer geformaliseerd verlopen. De CREG voldoet voor het overige aan de meeste kwaliteitsnormen.