Minimale ziekenhuisgegevens en verwante registratiesystemen

algemene vergadering van 8 februari 2017

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de kwaliteit van de registratie van de Minimale Ziekenhuisgegevens. Dat zijn gegevens over de ziekenhuisopnames die ziekenhuizen moeten registreren en aan de FOD Volksgezondheid meedelen. De FOD gebruikt deze gegevens voor de financiering van de ziekenhuizen en als instrument bij de beleidsvoorbereiding en het wetenschappelijk onderzoek. Het Rekenhof concludeert dat niet alle voorwaarden zijn vervuld voor een efficiënte, coherente en effectieve registratie. Voorts concludeert het dat de FOD de ziekenhuizen onvoldoende kan ondersteunen bij deze registraties, hoofdzakelijk door een tekort aan middelen.