M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs

Nederlandse kamer van 9 april 2019

Het Rekenhof bevroeg 60 scholen uit het gewoon onderwijs over hun zorgbeleid en de maatregelen die ze namen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het Rekenhof beoordeelt het algemene zorgbeleid als positief, met enkele aandachtspunten. De scholen deden heel wat aanpassingen voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag en vonden die doorgaans redelijk. Ze vonden aanpassingen onredelijk als de leerling veel individuele aandacht nodig had, wat vooral het geval was bij leerlingen met een verstandelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen. De CLB’s en de ondersteuningsnetwerken die het Rekenhof bevroeg, menen dat niet alle scholen even ver staan in hun zorgbeleid. De leerkrachten kunnen zich maar beperkt vinden in de principes van het M-decreet.