Uitvoering van de penale boeten - opvolgingsaudit

algemene vergadering van 15 januari 2014

Het Rekenhof publiceert de resultaten van een opvolgingsaudit over de uitvoering van de penale boeten. In zijn verslag aan het federaal parlement stelt het vast dat de engagementen die de ministers van Justitie en van Financiën zijn aangegaan ingevolge zijn verslag van 2007, niet gerealiseerd zijn. Er werd nog steeds geen strategie ingevoerd voor verbetering en coördinatie tussen de FOD Financiën en de FOD Justitie. De tenuitvoerlegging van de veroordeling, de invordering van de boeten en de toepassing van de vervangende straffen worden onvoldoende beheerst. Deze situatie plaatst de effectiviteit van de straffen en de gelijkheid tussen burgers op de helling. Er moeten concrete maatregelen worden genomen op korte termijn.