Fonds voor de Beroepsziekten: vergoedingstermijnen - Opvolgingsaudit

algemene vergadering van 15 juli 2015

In zijn opvolgingsaudit heeft het Rekenhof onderzocht in welke mate het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) de tekortkomingen heeft weggewerkt die in 2012 waren vastgesteld op het vlak van de naleving, door de bestuursovereenkomsten, van de vergoedingstermijnen waarin het handvest van de sociaal verzekerde voorziet. Het Rekenhof stelt een globale verbetering vast van de beslissingstermijnen van het FBZ in 2014, maar de gemiddelde termijnen overschrijden nog altijd de 120 dagen die het handvest van de sociaal verzekerde vooropstelt. Het beveelt het FBZ dan ook aan de inspanningen en hervormingen voort te zetten om tot kortere beheerstermijnen te komen.