Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Nederlandse kamer van 24 juli 2018

Het Rekenhof heeft onderzocht of de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten tot de verwachte evolutie heeft geleid voor het academisch niveau. Het concludeerde dat dit inderdaad het geval blijkt te zijn, maar dat het proces nog niet is voltooid. Het aandeel onderzoekers in het personeelskader van de geïntegreerde opleidingen blijft beperkt en het aantal onderzoeksprojecten en contractonderzoeken nam nog niet echt toe. De universiteiten volgen de effecten van de integratie niet systematisch op. Ook had het Rekenhof aandacht voor de Schools of Arts en het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de hogescholen. De Schools of Arts slagen er maar sporadisch in onderzoeksprojecten te krijgen en hun samenwerking met de universiteiten kan beter. Het Rekenhof stelde ten slotte vast dat niet alle financieringsbronnen voor wetenschappelijk onderzoek de hogescholen ten volle bereiken.