Aanvullende pensioenen – Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

algemene vergadering van 18 november 2020

Het Rekenhof heeft de doeltreffendheid onderzocht van het overheidsbeleid dat de opbouw van aanvullende pensioenen wil aanmoedigen. In 2019 betroffen de aanvullende pensioenen nagenoeg 75% van de actieve bevolking. Het Rekenhof stelt voornamelijk vast dat het huidige overheidsbeleid inzake aanvullende pensioenen leidt tot een onbillijke situatie en dat het zijn doel, dat erin bestaat een heel groot aantal begunstigden een evenwichtige aanvulling op hun wettelijk pensioen te bieden, niet bereikt. Het overheidsbeleid biedt overigens ruime mogelijkheden om de fiscale en sociale lasten te optimaliseren. Dat beleid van optimalisering van de inkomsten heeft een grote impact op de overheidsfinanciën. Bovendien worden de reguleringsmechanismen van dat beleid niet op doeltreffende wijze toegepast. Die vaststellingen kaderen in een context van gebrek aan eenheid in het beheer van de gegevens over de aanvullende pensioenen.