Terugbetaling van geneesmiddelen - Performantie van het overheidsbeheer

algemene vergadering van 4 december 2013

Het Rekenhof heeft het terugbetalingsbeleid voor geneesmiddelen geëvalueerd op basis van de aanbevelingen van de WHO, de OESO en de Europese Commissie. Het stelt vast dat het beheersysteem niet beantwoordt aan de internationale normen. Het formuleert aanbevelingen voor een performanter terugbetalingssysteem op het vlak van de kwaliteit, de doeltreffendheid, het rationeel gebruik en de billijkheid.