Boek 2012 over de Sociale Zekerheid – Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid

algemene vergadering van 12 november 2012

In zijn Boek 2012 over de Sociale Zekerheid onderzoekt het Rekenhof de begrotingsontvangsten en –uitgaven 2011 van de socialezekerheidsstelsels van de werknemers en zelfstandigen en van de gezondheidszorg. Daarnaast brengt het ook verslag uit over de resultaten van een aantal afzonderlijke onderzoeken over socialezekerheidsthema’s. Het Boek 2012 bestaat uit vijf delen: uitvoering van de begroting 2011, kastoestand en reserves, financieel beheer en rekeningen van de OISZ, overige thema’s en opvolging van de aanbevelingen in de vorige Boeken.