Aanpak van belastingplichtigen die geen aangifte indienen

algemene vergadering van 27 juni 2012

Het Rekenhof heeft de problematiek onderzocht van belastingplichtigen die geen aangifte indienen en hoe de fiscus ermee omgaat. Dit onderzoeksverslag handelt zowel over de personenbelasting als over de vennootschapsbelasting.