Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs

Nederlandse kamer van 23 juli 2019

Uit een analyse van het Rekenhof blijkt dat een goede samenwerking tussen het schoolbestuur en de directeur samenhangt met een betere opvolging van de leerlingen en een hogere kwaliteit van het zorg- en GOK-beleid, het participatiebeleid en het beleid rond Brede School. Over het algemeen schatten de voorzitters van de schoolbesturen en de directeurs hun samenwerking vrij positief in, maar de mate van samenwerking neemt af bij grotere besturen die verschillende scholen aansturen. Daarnaast blijkt dat schoolbesturen in het leerplichtonderwijs het vaakst expertise missen in de beleidsdomeinen zorg- en GOK-beleid, pedagogisch beleid en participatiebeleid.