Deeltijds kunstonderwijs. Afstemming en toegankelijkheid van het aanbod

Nederlandse kamer van 8 december 2021

De hervorming van het deeltijds kunstonderwijs (PTAE) van 2018 was bedoeld om te zorgen voor een betere afstemming van het onderwijsaanbod op de behoeften en een breder publiek. Kunstacademies kunnen nog steeds stappen ondernemen om hun leerbehoeften beter vast te leggen. Behalve op het gebied van dans is de spreiding van het aanbod sinds de hervorming verbeterd, maar het bijwonen van PTAE blijft in sommige gemeenten moeilijk. Dat het aanbod niet volledig aan de vraag voldoet, is volgens de kunstacademies vooral te wijten aan een gebrek aan middelen voor infrastructuur, kader en exploitatie. Kansarme leerlingen genieten niet dezelfde PTAE-deelnamemogelijkheden als bevoorrechte leerlingen. Hoewel de afgelopen jaren een inhaalslag hebben gemaakt, blijft de kloof groot. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen die een (gemotiveerd) rapport regulier onderwijs hebben ontvangen, nemen relatief minder deel aan PTAE.