Boek 2016 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid

algemene vergadering van 24 augustus 2016

Het Rekenhof heeft zijn Boek 2016 over de Sociale Zekerheid voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het onderzoekt daarin de financiële toestand van de sociale zekerheid in 2015 en stelt een aantal onderzoeken voor naar het financieel beheer van de instellingen van de sociale zekerheid en naar de uitvoering van bepaalde beleidslijnen.