Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid

Nederlandse kamer van 21 oktober 2014

De Vlaamse Regering koos ervoor topambtenaren middels een mandaatsysteem te responsabiliseren. Zij werkte daarvoor selectie-, aansturings- en evaluatieprocedures uit, die doorgaans degelijk zijn. Het Rekenhof stelde niettemin een aantal tekortkomingen vast. Zo motiveert de overheid selectiebeslissingen of evaluatiescores nog onvoldoende en verloopt de aansturing vooral via de ministeriële kabinetten, terwijl beheers- en planningsdocumenten vaak een ondergeschikte rol spelen. Bovendien combineert de Vlaamse Regering haar keuze voor een mandaatsysteem met de creatie van statutaire mandaatgraden.