Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking

algemene vergadering van 11 januari 2017

In zijn verslag aan het federale parlement onderzocht het Rekenhof wanneer en hoe de FOD Financiën de wettelijke regeling van de inhouding op factuur en de hoofdelijke aansprakelijkheid inzake fiscale schulden toepast in de bouw-, vlees- en bewakingssector. Die regeling is bedoeld om fraudepraktijken te bestrijden van koppelbazen die hun fiscale verplichtingen niet nakomen en aan sancties ontsnappen door snel van naam te veranderen of spoorloos te verdwijnen.