Raamcontracten door het Agentschap voor Facilitair Management

Nederlandse kamer van 24 juni 2014

Het Rekenhof onderzocht het beheer van raamcontracten door het Agentschap voor Facilitair Management. Het stelde vast dat de werkwijze van het AFM verschillende tekortkomingen vertoonde. Zo waren er hiaten in het aanbod en was het klanten- en leveranciersbeheer onvoldoende. De gunning van de raamcontracten verliep wel grotendeels in overeenstemming met de regelgeving. Het AFM heeft stappen ondernomen om het beheer te verbeteren.