Chronologisch overzicht publicaties Federale Staat

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Federale Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
    volledige fiche, verslag
  • Financieel evenwicht van het gesolidariseerde pensioenfonds - Duurzaamheid van het pensioensysteem van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen en berekening van de responsabiliseringsbijdrage
    volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht