Chronologisch overzicht publicaties Federale Staat

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Federale Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
    volledige fiche, verslag, bijlagen, samenvatting, persbericht
  • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2021
    volledige fiche, verslag