Chronologisch overzicht publicaties Federale Staat

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Federale Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015
    volledige fiche, verslag
  • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017
    volledige fiche, verslag