Chronologisch overzicht publicaties Federale Staat

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Federale Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Evaluatie van de uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof op het vlak van fiscale fraude
    volledige fiche, verslag, persbericht, abstract
  • Uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie grote fiscale fraudedossiers. Analyse door het Rekenhof van het verslag van de bevoegde ministers
    volledige fiche, verslag