Chronologisch overzicht publicaties Duitstalige Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan de Duitstalige Gemeenschap. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014
  volledige fiche, verslag
 • Controleverslag van het Rekenhof 2013 - 25ste boek voorgelegd aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van decreet tot houdende de eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten en van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014
  volledige fiche, verslag