Chronologisch overzicht

Op deze pagina vindt u het chronologische overzicht van alle publicaties.

De publicaties zijn geordend volgens hun datum van goedkeuring door het Rekenhof en los van het wetgevende niveau van rapportering.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en houdende de begrotingen voor het jaar 2020 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2020
  volledige fiche, verslag
 • Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2019 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en de begrotingen voor het jaar 2020 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2019 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2020 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag