Chronologisch overzicht

Op deze pagina vindt u het chronologische overzicht van alle publicaties.

De publicaties zijn geordend volgens hun datum van goedkeuring door het Rekenhof en los van het wetgevende niveau van rapportering.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2019
  volledige fiche, verslag
 • Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2018 en de begrotingen voor het jaar 2019 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2019
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2019 van het Waals Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
  volledige fiche, verslag
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2018 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2018 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2019 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Vinger aan de pols van de Vlaamse overheid, 20 jaar performantie-audits door het Rekenhof in Vlaanderen
  volledige fiche, verslag