Chronologisch overzicht

Op deze pagina vindt u het chronologische overzicht van alle publicaties.

De publicaties zijn geordend volgens hun datum van goedkeuring door het Rekenhof en los van het wetgevende niveau van rapportering.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Tiende voortgangsrapportage over het Masterplan 2020
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
  volledige fiche, verslag
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2014
  volledige fiche, verslag
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2016
  volledige fiche, verslag