Chronologisch overzicht

Op deze pagina vindt u het chronologische overzicht van alle publicaties.

De publicaties zijn geordend volgens hun datum van goedkeuring door het Rekenhof en los van het wetgevende niveau van rapportering.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2013
    volledige fiche, verslag