Chronologisch overzicht

Op deze pagina vindt u het chronologische overzicht van alle publicaties.

De publicaties zijn geordend volgens hun datum van goedkeuring door het Rekenhof en los van het wetgevende niveau van rapportering.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2014
  volledige fiche, verslag
 • Belasting van niet-inwoners natuurlijke personen - Denksporen voor een efficiëntere belasting
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Zevende voortgangsrapportage over het Masterplan 2020
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2014 van het Waals Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2015 van het Waals Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Bouw van de nieuwe NAVO-zetel – tussentijds verslag
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2014 en de begrotingen voor het jaar 2015 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Het prioritaire programma voor werken aan schoolgebouwen
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2015 van het Brusselse Hoofstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de Vlaamse begroting voor 2015
  volledige fiche, verslag
 • Aankoop van verlaten gebouwen en renovatie van onbewoonbare gebouwen: subsidiëring van de gemeenten en OCMW’s
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2014 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2015 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Knelpuntberoepen
  volledige fiche, verslag, persbericht