Chronologisch overzicht

Op deze pagina vindt u het chronologische overzicht van alle publicaties.

De publicaties zijn geordend volgens hun datum van goedkeuring door het Rekenhof en los van het wetgevende niveau van rapportering.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschap
    volledige fiche, verslag
  • Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschap
    volledige fiche, verslag