Chronologisch overzicht

Op deze pagina vindt u het chronologische overzicht van alle publicaties.

De publicaties zijn geordend volgens hun datum van goedkeuring door het Rekenhof en los van het wetgevende niveau van rapportering.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2009
  volledige fiche, verslag
 • Rondetafelconferentie van controleactoren en gecontroleerden in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche, verslag, abstract in het Frans of in het Engels
 • Huurovereenkomst Argexput
  volledige fiche, verslag, abstract
 • 18e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag