Chronologisch overzicht publicaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2015 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2016 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2015 en de begrotingen voor het jaar 2016 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2015 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2014
  volledige fiche, verslag