Chronologisch overzicht publicaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Overheidsopdrachten van het Brussels Instituut voor Milieubeheer
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2013 en van de begrotingen voor het jaar 2014 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2013 en de ontwerpen van initiële begroting 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2013 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2014 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Waterzuiveringsstation Brussel-Noord - Exploitatie van de concessie van 2009 tot 2013
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2008 tot en met 2010
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 20e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2012
  volledige fiche, verslag