Chronologisch overzicht publicaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Ontwerpordonnantie houdende de aangepaste begrotingen voor het jaar 2012 en de begrotingen voor het jaar 2013 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpen van ordonnantie houdende de begrotingen voor het jaar 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Subsidiëring van sociale verhuurkantoren en verenigingen voor integratie via de huisvesting
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2011
  volledige fiche, verslag