Chronologisch overzicht publicaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • De financiering van de ziekenhuisinfrastructuur
    volledige fiche, verslag, persbericht, abstract
  • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2010 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2011 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
    volledige fiche, verslag
  • Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing van de begroting 2010 en over het ontwerp van initiële begroting 2011 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
    volledige fiche, verslag